Reinforce

Reinforce levert een actieve bijdrage aan opdrachtgevers die hun ambities willen omzetten in resultaat. Wij richten ons vooral op organisaties die daartoe genetwerkt willen samenwerken. Reinforce biedt conceptuele oplossingen in de vorm van advies en consultancy én het daarbij passende ICT instrumentarium.
In de aanpak van projecten maakt Reinforce gebruik van de NEC principes en state of the art informatietechnologie.
Contact


NEC Principes

Om uw organisatie in genetwerkt verband adequaat te kunnen laten functioneren, zijn er maatregelen nodig op het gebied van organisatie, procedures, informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie. Architecturen hiervoor worden door Reinforce gemaakt op een speciale, evolutionaire wijze waarbij met al deze aspecten in uw organisatie rekening wordt gehouden.

De stap naar genetwerkt samenwerken blijkt in de praktijk groot te zijn. Het vraagt vertrouwen in elkaar, de wil om informatie te delen en tegelijk een grotere zelfstandigheid van individuen. Het transformatieproces vereist een juiste combinatie van leiderschap en organisatievermogen, wat leidt tot effectievere sturing. Reinforce helpt uw organisatie vanaf het moment van visieontwikkeling tot het succesvol implementeren.

Medewerkers van Reinforce stonden aan de wieg van het ontstaan en de ontwikkeling van enkele belangrijke concepten. Zo ook die van Network Centric Warfare (NCW). Sinds het besef groeit dat voor wereldvrede, wereldwijd moet worden samengewerkt, is ook de behoefte ontstaan aan kennis om deze samenwerking werkelijk mogelijk te maken. Veel landen moeten met een groot aantal disciplines samenwerken. Dit leidt tot genetwerkte verbanden. De organisatie hiervan en het afstemmen van de bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening is uiterst complex. Dit vraagt ook het nodige van de medewerkers van organisaties die dit veranderingsproces doorlopen.


De visie van Reinforce

De Reinforce medewerkers zijn ook uit deze sectoren afkomstig.

Reinforce heeft aan de wieg gestaan van de introductie van Network Enabled Capabilities (NEC) in Nederland. Inmiddels is NEC niet meer weg te denken en wordt het ook door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gezien als een belangrijke manier om de veiligheid te vergroten.

Waarom Reinforce?
Reinforce Veiligheid heeft bewezen dat het in staat is om succesvol de effectiviteit van tijd– en missiekritische omgevingen te vergroten.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

U herkent het vast: Hoe meer personen, afdelingen en organisaties betrokken zijn bij het realiseren van doelen, hoe lastiger het wordt om alle betrokkenen goed te informeren, hun mening te horen, terugkoppeling te geven en op basis hiervan besluiten te nemen. Het begint al met het dilemma dat de informatie niet goed toegankelijk, niet correct of onduidelijk gepresenteerd is. Ondanks de vele informatiesystemen blijken hierarchie, afdelingen, gebouwen of procedures vaak grote obstakels.

De Reinforce software helpt u effectiever gebruik te maken van de – vaak al aanwezige – informatiesystemen en mensen,  om processen en communicatie beter op elkaar af te stemmen. Reinforce software ondersteunt hierbij de netcentrische manier van werken wat als gevolg heeft dat de betrokkenheid en arbeidsvreugde toenemen en de resultaten de verwachtingen overtreffen.


Contact

Wij staan klaar om uw organisatie te helpen inrichten in netwerkverband op een wijze die recht doet aan uw missie en uw overtuiging van urgentie.

Graag komen wij met u in contact om dit toe te lichten in een oriënterend gesprek.

REINFORCE Netcentric Operations
Hogestraat 10
7078 BR Megchelen
The Netherlands

tel +31 (0) 6 21 27 57 96
info@reinforce.nl