NEC Principes

Om uw organisatie in genetwerkt verband adequaat te kunnen laten functioneren, zijn er maatregelen nodig op het gebied van organisatie, procedures, informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie. Architecturen hiervoor worden door Reinforce gemaakt op een speciale, evolutionaire wijze waarbij met al deze aspecten in uw organisatie rekening wordt gehouden.

De stap naar genetwerkt samenwerken blijkt in de praktijk groot te zijn. Het vraagt vertrouwen in elkaar, de wil om informatie te delen en tegelijk een grotere zelfstandigheid van individuen. Het transformatieproces vereist een juiste combinatie van leiderschap en organisatievermogen, wat leidt tot effectievere sturing. Reinforce helpt uw organisatie vanaf het moment van visieontwikkeling tot het succesvol implementeren.

Medewerkers van Reinforce stonden aan de wieg van het ontstaan en de ontwikkeling van enkele belangrijke concepten. Zo ook die van Network Centric Warfare (NCW). Sinds het besef groeit dat voor wereldvrede, wereldwijd moet worden samengewerkt, is ook de behoefte ontstaan aan kennis om deze samenwerking werkelijk mogelijk te maken. Veel landen moeten met een groot aantal disciplines samenwerken. Dit leidt tot genetwerkte verbanden. De organisatie hiervan en het afstemmen van de bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening is uiterst complex. Dit vraagt ook het nodige van de medewerkers van organisaties die dit veranderingsproces doorlopen.